Codul de etică al Partidul Diaspora Unită

Prin aderarea la PDU fiecare membru de partid (in continuare “membru”) accepta si actioneaza in conformitate cu continutul CODULUI PDU DE ETICA, CONDUITA SI DE RESPECTARE A STATUTULUI PARTIDULUI PDU SI A TUTUROR LEGILOR APLICABILE NATIONALE (in continuare “COD”).

Viziunea PDU de schimbare profunda a societatii pentru o Romanie democratica, dezvoltata si demna presupune respectarea normelor democratice si de transparenta, prin aderarea fiecarui membru PDU la COD si asigurarea aplicarii lui atat la nivel invididual cat si la nivelul organizatiei.

Fiecare membru PDU se obliga sa respecte Constitutia Romaniei, legile in vigoare ale Romaniei, CODUL si Statutul Partidului precum si regulamentele si actele statutare PDU cu respectarea doctrinei si a cadrului programatic adoptat de catre PDU.

Fiecare membru PDU se obliga sa puna la cunostinta organismului desemnat in acest COD si, daca este cazul, organelor Statului Roman, orice incalcare a CODULUI savarsita de membrul in cauza sau savarsita de catre oricare alt membru PDU si, de asemenea, sa puna la cunostinta orice abatere a oricarui membru PDU de la legile in vigoare in Romania, tratatele la care Romania face parte si legile nationale ale statelor pe teritoriul carora PDU are filiale.

I. Obiectul CODULUI si sfera de aplicare

1.1. Acest COD stabileste norme de etica si conduita ce trebuie indeplinite si respectate cu strictete de catre orice membru PDU si mai ales de catre orice membru PDU ce ocupa o functie publica.

1.2. CODUL se aplica urmatoarelor persoane:

  • Membrilor SIMPLI PDU
  • Membrilor VOTANȚI PDU
  • Membrilor PDU ce ocupa o functie publica
  • Oricarei persoane ce ocupa functie publica ca urmare a unei numiri de catre PDU,ca urmare a sprijinului politic PDU sau a unei numiri facute de oricare membru PDU
  • Oricarei persoane fizice sau juridice angajata sau care are o relatie contractuala cu PDU sau cu orice membru PDU ce ocupa o functie publica, atunci cand relatia stabilita cu terta persoana are legatura cu activitatea política sau functia publica a membrului PDU
  • Oricarui membru PDU in functie publica de executie sau de conducere sau cu functie politica in cadrul instititutiilor Statului Roman sau ale Uniunii Europene.

1.3.– Orice membru PDU poate avea acces la acest COD pe pagina web www.partidulpdu.ro si isi exprima acordul de a respecta principiile, drepturile si obligatiile prevazute in COD.

II. a) Principii si obligatii de etica

2.1.– Orice membru PDU îsi desfasoara activitatea cu onoare si pune inaintea intereselor personale, obiectivele generale ale PDU, interesele cetatenilor si interesul

Romaniei. De asemenea, membrul are obligatia unui comportament ireproșabil în societate și să nu acționeze în niciun mod care ar putea periclita îndeplinirea obiectivelor PDU sau care ar putea provoca daune partidului, inclusiv de imagine, prin declarații în mediul on-line sau acțiuni publice contrare principiilor, valorilor și deciziilor PDU.

2.2.– Persoanele mentionate la articolul 2.1 se abtin de la activitati in masura sa suscite perceptia sau generarea unui conflict de interese.

2.3.- Membrii PDU ce au un mandat politic sau ocupa o functie publica, isi desfasoara activitatea respectand toate principiile PDU din Statutul PDU si vegheaza la respectarea lor, intrucat acestea definesc obiectivele si viziunea PDU pentru o Romanie democratica, dezvoltata si demna.

2.4.- Fiecare membru PDU respecta principiile drepturilor omului, asigurand respectul tratamentului egal al oricarei persoane, indiferent de gen, religie sau ideologie religioasa, origine etnica, dizabilitate, varsta sau orientare sexuala si nu tolereaza ca alti membri sa aiba atitudini sau sa faca declaratii ce pot fi interpretate ca discriminatorii, xenofobe, totalitariste sau nationalist extremiste.

2.5.- Fiecare membru PDU isi exercita activitatea politica cu unicul scop de a indeplini un serviciu de natura publica cetatenilor Romaniei.

2.6.- Fiecare membru isi desfasoara activitatea politica cu integritate si pune interesul general al Romaniei inaintea interesului sau personal sau a celor apropiati lui.

2.7.- Fiecare membru PDU isi respecta colegii de partid si isi sustine opiniile politice printr-un dialog respectuos cu ceilati membrii PDU. Protejarea si exprimarea libera a opiniei si exercitarea neingradita a votului sunt principii fundamentale ale PDU.

2.8.– Membrii PDU cu mandat politic sau ce ocupa o functie publica, isi desfasoara activitatea cu eficienta, modestie si profesionalism. De aceea, vor participa la sesiunile organului/institutiei din care fac parte sau in care au fost alesi cu strictete si constanta.

II. b) Principii si obligatii de conduita

2.9. Membrii PDU au obligatia de a fi transparenti in modul in care administreaza bugetul alocat functiei in care au fost numiti sau alesi. Astfel membrii PDU trebuie sa pastreze facturile si chitantele justificative pe o durata de 5 ani. In cazul unei investigatii sau solicitarii de informatii, daca membrul PDU nu poate dovedi Comisiei de Etica si Integritate PDU sau oricarui alt organ abilitat, modul si destinatia folosirii bugetului alocat, membrii au obligatia de a restitui suma aferenta Statului Roman sau organului abilitat al PDU si isi prezinta demisia din PDU si din functia in care au fost propusi/alesi urmand procedura stabilita in Statutul PDU cu privire la sanctiuni. De asemenea, bugetul poate fi utilizat doar in conformitate cu destinatia sa legala.

2.10. De asemenea, membrii PDU se abtin de la a face declaratii false cu privire la CV- ul lor, de la a publica lucrari artistice, literare sau stiintifice plagind alte lucrari. Membrii PDU angajeaza sau numesc in functii cu respectarea principiilor de alegere transparenta, pe baza de merit si capacítate profesionala specifica postului pentru care se face angajarea sau numirea.

2.11. Membrii PDU au obligatia de a se informa si de a respecta normele cu privire la finantarea partidelor politice si nu pot accepta donatii sau contributii materiale ce pot constitui incalcari ale normelor legale aplicabile sau care desi nu constituie infractiuni sau fapte ilicite, pot afecta imaginea PDU si/sau a Romaniei. De aceea, membrii PDU au obligatia de a refuza orice donatie facuta de catre persoane fizice sau juridice ce nu pot justifica provenienta banilor sau despre care este de notorietate sau exista suspiciunea, ca au desfasurat in trecut sau ca desfasoara activitati ilicite, in special fapte de coruptie sau spalare de bani. Inainte de a primi orice donatie in numele PDU, membrul in cauza are obligatia sa contacteze departamentul PDU caruia i s-a incredintat functia de strangere de fonduri conform Statului PDU. Orice suma primita de catre membri fara a avea in prealabil si in scris acordul organului de strangere de fonduri PDU, nu va fi considerata donatie de catre PDU si nu va fi acceptata de catre PDU, pana la obtinerea acordului expres, prin aprobare scrisa a departamentului PDU competent.

2.12. Membrii PDU au obligatia de a nu se implica in nicio activitate ce constituie sau este susceptibila de a fi considerata trafic de influenta sau cumparare de influenta. De asemenea, sunt interzise legaturi institutionale sau la nivel personal cu persoane, cu finantatori, cu sponsori care sunt urmariti penal sau condamnati penal pentru fapte de coruptie sau pentru alte infractiuni care pot conduce la atingerea imaginii PDU si a

membrilor sai.

Interesele Romaniei si interesul general al cetatenilor .

2.13. In momentul in care ocupa o functie publica, membrii PDU se obliga sa propuna adoptarea, si aplicarea de coduri de etica si conduita in institutiile unde isi desfasoara activitatea, cu respectarea Constitutiei si a legilor in vigoare.

2.14. Membrul PDU trebuie să păstreze confidențialitatea informațiilor și documentelor, in orice forma, cu caracter intern, obligatie ce se mentine inclusiv dupa incetarea calitatii de membru.

2.14 De asemenea, membrul PDU ce a fost suspendat din funcția deținută în cadrul partidului, sau suspendat din calitatea de membru al partidului sau revocat din functia detinuta in cadrul partidului, sau caruia i s-a retras sprijinul politic pentru funcții dobândite prin susținerea partidului sau exclus din PDU, nu poate lua pozitii publice in legatura cu sau despre PDU incepand cu data la care s-a adoptat decizia de sanctionare.

III. Primirea si oferirea de cadouri si/sau bunuri materiale

3.1. Niciun membru PDU ce ocupa o functie publica si/sau mandat public nu poate accepta, pentru sine sau pentru alte persoane, sau sa ofere cadouri, ospitalitate si/sau foloase economice de la si catre terte persoane in legatura directa sau indirecta cu activitatea sa politica sau publica.

3.2. Orice membru PDU cu un mandat politic si/sau care ocupa o functie publica, este obligat sa intocmeasca in scris o declaratie de avere pe care o prezinta catre Comisia de Etica si Integritate inainte de inceperea mandatului, si una dupa terminarea mandatului. Aceste declaratii sunt inregistrate, colectate si depozitate in format hartie sau digital de catre Secretarul General al Comisiei de Etica si Integritate. Comisia de ética si integritate poate cere clarificari, informatii suplimentare daca este cazul, iar membrul PDU in cauza este obligat sa le ofere. Refuzul de a colabora si/sau de a da aceasta declaratie poate conduce la excluderea din PDU al membrului conform Statutului PDU.

IV. Trimiterea in judecata si punerea sub urmarire penala

4.1. Orice membru PDU care este pus sub urmărire penală, arestat preventiv sau trimis în judecată într-o cauză penala este obligat sa instiinteze de urgenta Comisia de Etica si Integritate si in orice caz, nu mai tarziu de 5 zile de la momentul luarii la cunostinta a acuzatiilor ce ii sunt aduse.

4.2. Daca membrul PDU este pus sub acuzatie intr-un proces penal sau este sub urmarire penala, acesta cere de indata o suspendarea din functie pana la rezolvarea cazului. Cererea trebuie prezentata nu mai tarziu de 48 de ore de la data la care Comisia de Etica si Integritate a fost instiintata, si este adresata Biroul Politic competent. Daca in maxim 48 de ore nu isi prezinta cererea de suspendare, atunci organele competente PDU pot sa-l suspende pe membrul in cauza conform procedurii din Statut.

4.3. Membrii PDU – deputati sau senatori, au obligatia morala de a vota transparent, prin vot deschis, pentru incuviintarea cererii de urmărire şi trimitere în judecată penală a oricarui senator sau deputat PDU sau din oricare alt partid.

Acest COD este obligatoriu si intra in vigoare