Programul Politic PDU

Democrație

O societate democratică deschisă

Democrația trebuie consolidată, la fel ca și participarea politicii în România.

Programul are ca scop promovarea principiilor democratice, îmbunătățirea transparenței politice, stimularea implicării civice și consolidarea unui sistem democratic puternic în România.

Un prim obiectiv ar fi Transparența și responsabilitatea politică. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv sunt necesare o serie de măsuri cum ar fi implementarea unor măsuri pentru sporirea transparenței în procesele politice, inclusiv a declarațiilor financiare, reglementarea lobbyingului și a conflictelor de interese, înființarea unei agenții independente de combatere a corupției cu puteri adecvate pentru investigarea și urmărirea penală a cazurilor de corupție, consolidarea protecției pentru informatori, pentru a încuraja reportarea practicilor corupte din cadrul guvernului, etc.

Al doilea obiectiv este Reforma electorală. Aici putem sublinia două aspecte foarte importante: realizarea unei revizuiri cuprinzătoare a sistemului electoral pentru a corecta eventualele deficiențe și pentru a îmbunătăți reprezentativitatea și luarea în considerare a adoptării unui sistem electoral mixt, care să combine reprezentarea proporțională și colegiile uninominale pentru a promova incluziunea și a asigura o reprezentare echitabilă.

Un alt obiectiv foarte important este Educația civică și conștientizarea. Pentru acest punct, dezvoltarea unui program național de educație civică pentru a informa cetățenii cu privire la drepturile și responsabilităților lor și importanța participării la procesele democratice este necesar. Totodată, îmbunătățirea competențelor de alfabetizare media și de gândire critică ar putea ajuta cetățenii să navigheze în informații și să identifice dezinformările.

Reforma finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale este un alt punct important pentru democrație. Acest obiectiv poate fi atins prin introducerea unor reglementări mai stricte privind finanțarea partidelor politice pentru a reduce influența banilor în politică și prin promovarea finanțării publice pentru a reduce dependența de donațiile private și pentru a asigura un teren de joc echitabil.

Societatea civilă este un stâlp important al democrației. Astfel, susținerea și încurajarea dezvoltării organizațiilor societății civile care promovează valorile democratice, drepturile omului și buna guvernare sunt necesare. La fel și facilitarea platformelor de dialog și cooperare între guvern și societatea civilă, pentru a aborda provocările societății.

Un alt obiectiv important în ceea ce privește democrația este Guvernarea electronică și datele deschise. Acest obiectiv poate fi atins prin investiții în inițiative de guvernare electronică pentru a crește eficiența și transparența guvernului și prin facilitarea accesului public la date într-un format prietenos pentru a promova implicarea cetățenilor și luarea unor decizii pe baza datelor.

Al șaptelea punct important pentru consolidarea democrației ar fi Împuternicirea guvernării locale. Acest punct poate fi implementat prin delegarea puterilor și resurselor către administrațiile locale pentru a stimula implicarea cetățenilor și reactivitatea la nevoile locale. Acordarea de fonduri pentru formare și resurse pentru funcționarii locali, pentru a îmbunătății capacitatea și eficiența lor, este la fel de importantă și poate fi un punct cheie pentru acest obiectiv.

Inclusivitatea și diversitatea politică este încă un punct susținut de noi pentru stabilizarea democrației. Astfel, încurajarea participării grupurilor subreprezentate, inclusiv femei, minorități și tineri în procesele politice, precum și implementarea măsurilor pentru a spori egalitatea de gen în politică și pentru a crește reprezentarea femeilor în poziții de decizie sunt doi factori esențiali.

Dialogul și dezbaterile democratice pot fi îmbunătățite prin organizarea de dezbateri publice privind problemele cheie de politică pentru a promova luarea deciziilor informate și implicarea cetățenilor, dar și prin crearea de oportunități pentru dialog între reprezentanții guvernamentali, partidele de opoziție și cetățeni pentru a aborda preocupările și a găsi soluții comune.