Despre noi
despre Partidul PDU

Despre noi

Partidul Diaspora Unită își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Constituției, ale Legii partidelor politice, precum și cu prevederile Statutului și ale Regulamentelor adoptate pe baza și pentru aplicarea acestuia, pe întreg teritoriul Românie și în exteriorul granițelor țării.

Respectarea neconditionata a demnitatii omului

Respectarea necondiționată a demnității omului: Partidul Diaspora Unită acționează prioritar pentru garantarea, promovarea și respectarea necondiționată a demnității omului, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, separația puterilor în stat și pluralismul politic.

Participarea activa la constructii europeana

Participarea activă la construcția europeană: PDU militează pentru participarea activă a României la construcția europeană, consolidarea statutului de membru al României în Uniunea Europeană; respectarea angajamentelor asumate în calitatea sa de țară membră UE și NATO și de membru al organismelor europene și internaționale.

Incurajarea dezvoltarii educatiei

Încurajarea dezvoltării educației: Promovăm creșterea nivelului de cultură, asigurarea accesului liber și egal al cetățenilor României la educație, încurajarea dezvoltării educației, a educației permanente și a cercetării ca dimensiune determinantă a societății cunoașterii, educarea cetățenilor în spiritul democrației și încurajarea acestora de a participa la viața publică.

Because of its versatility and high quality.

The great and styles helps

Conducerea PDU

The great and styles helps

Fa parte din echipa Partidul Diaspora Unita