Programul Politic PDU

Agricultură

Dezvoltarea și eficientizarea AGRICULTURII românești

Și agricultura reprezintă un punct cheie în dezvoltarea României. Astfel, vă aducem în atenție câteva idei pentru a îmbunătăți această ramură importantă a economiei.

Un prim pas este sprijinirea agriculturii tradiționale. România este cunoscută pentru agricultura sa tradițională, inclusiv culturile cerealiere (grâu, porumb, orz), viticultura, horticultura și creșterea animalelor. Prin urmare, avem în vedere protejarea și sprijinirea acestor sectoare, oferind subvenții și programe de dezvoltare. La fel de importantă este și modernizarea și eficientizarea. În contextul integrării în Uniunea Europeană, România este nevoită să se alinieze politicii agricole comune (PAC) a UE. Acest lucru implică modernizarea infrastructurii agricole, sprijinirea tehnologiilor moderne în agricultură și încurajarea practicilor sustenabile.

Dezvoltarea zonelor rurale prin investiții în infrastructură, servicii publice și dezvoltarea unor alternative economice pentru comunitățile rurale sunt, de asemenea, importante.

Fiecare fermier trebuie sprijinit financiar prin subvenții agricole și acces la credite pentru a îmbunătăți producția și competitivitatea. Totodată, România trebuie să își protejeze producătorii locali și să promoveze exporturile agricole prin politici de piață și negocieri comerciale.