Programul Politic PDU

Justiție

baza societății democratice

Justiția constituie una dintre activitățile fundamentale ale statului, prin care se asigură ordinea și stabilitatea socială, pentru satisfacerea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor. Instrumentul principal al justiției este legea, iar valorile ei de bază trebuie să fie independența, transparența și eficiența.

Independența reală a sistemului judiciar poate fi realizată numai prin protejarea magistraților de orice influență politică sau presiuni externe, aceasta fiind esențială pentru buna funcționare a sistemului.

Promovarea transparenței în ceea ce privește procesul judiciar și activitatea instanțelor este crucială pentru construirea încrederii publice în sistemul de justiție, iar eficiența justiției ar putea fi îmbunătățită prin implementarea unor reforme menite să accelereze procesele judiciare, fără a compromite drepturile părților implicate.

O atenție deosebită ar trebui acordată combaterii corupției la toate nivelurile sistemului judiciar, asigurând sancțiuni adecvate pentru cei implicați în acte de corupție. Totodată, utilizarea tehnologiei pentru a eficientiza procesele judiciare, cum ar fi dosarele electronice și sistemele de monitorizare poate îmbunătăți funcționare sistemului judiciar.

Asigurarea resurselor adecvate pentru sistemul judiciar, inclusiv bugete suficiente și personal bine pregătit, este încă un punct esențial, astfel evitându-se supraaglomerarea cauzelor și întârzierile în soluționarea proceselor. Concomitent, asigurarea unui acces echitabil la justiție pentru toți cetățenii, inclusiv pentru cei cu resurse financiare limitate, este o prioritate, la fel cum este și promovarea formării continue a judecătorilor și procurorilor, care ar putea contribui la îmbunătățirea calității deciziilor și a actului de justiție în ansamblu.

În concluzie, un cadru legislativ stabil, predictibil și respectat este esențial pentru garantarea independenței justiției și funcționarea corectă a sistemului judiciar.