Programul Politic PDU

Mediu

Un mediu sănătos și sustenabil

Pentru partea de mediu, avem două puncte foarte importante de menționat: Încetarea defrișărilor ilegale și promovarea gestionării durabile a pădurilor și Energia regenerabilă și reducerea emisiilor.

Pentru primul punct propunem impunerea unui moratoriu asupra defrișărilor ilegale și revizuirea regulamentelor pentru a asigura o monitorizare riguroasă a activităților forestiere. Totodată, promovarea gestionării durabile a pădurilor prin adoptarea practicilor de exploatare responsabile, care să prevină degradarea habitatelor naturale și a biodiversității este esențială.

Un aspect important în ceea ce privește pădurile este identificarea și desemnarea de noi arii protejate care să includă păduri cu valoare ecologică și biodiversitate înaltă, precum și extinderea ariilor protejate existente pentru a acoperi diverse tipuri de păduri și pentru a asigura conservarea speciilor în pericol sau endemice.

Inițierea unor proiecte de restaurare a pădurilor degradate prin plantări de specii native și regenerarea naturală, precum și promovarea refacerii ecosistemelor prin colaborarea cu comunitățile locale, cu comunitățile locale, organizații non-guvernamentale și experți în silvicultură sunt alte două propuneri inițiate de PDU.

 

Pentru al doilea punct venim cu câteva propuneri cum ar fi: investiții masive în surse de energie regenerabilă precum energie solară și eoliană pentru a reduce dependența de combustibilii fosili și emisiile de carbon, dezvoltarea infrastructurii pentru încărcarea vehiculelor electrice și promovarea adoptării acestora prin stimulente fiscale.

Pentru conservarea și îmbunătățirea calității aerului propunem implementarea unor măsuri concrete pentru reducerea poluării aerului în zonele urbane și industriale, dar și promovarea transportului public eficient și curat, inclusiv extinderea rețelelor de metrou, autobuze electrice și piste pentru bicicliști.

Gestionarea durabilă a deșeurilor prin promovarea reciclării și a economiei circulare prin susținerea firmelor care adoptă practici sustenabile și investiții în infrastructură pentru colectarea și tratarea deșeurilor la sursă este încă o idee pe care noi o susținem.

Un mare accent este necesar a se pune pe educație și conștientizare prin integrarea educației privind protecția mediului în curriculele școlare pentru a forma o nouă generație de cetățeni responsabili, prin lansarea unor campanii de conștientizare și informare a publicului cu privire la impactul acțiunilor individuale asupra mediului.