Programul Politic PDU

Politici externe

Educație pentru viitor

Politica externă în viziunea PDU implică mai multe obiective de bază, dintre care dorim să le aducem în discuție pe cele mai importante.

Definirea Intereselor Naționale – identificarea și prioritizarea intereselor naționale cheie ale României, cum ar fi securitatea, dezvoltarea economică, stabilitatea regională, drepturile omului și promovarea democrației.

Angajament Regional și Global – prin stabilirea strategiilor pentru implicarea activă cu țările vecine, Uniunea Europeană (UE), Națiunile Unite (ONU) și alte organizații internaționale, precum și prin evidențierea importanței diplomației multilaterale în abordarea provocărilor globale.

Consolidarea Relațiilor Europene și Transatlantice – prin afirmarea angajamentelor față de parteneriatele cu UE și NATO și valorile lor fundamentale și susținerea colaborării mai strânse în cadrul UE, protejând în același timp suveranitatea națională și îmbunătățind colaborarea cu Statele Unite și alți aliați occidentali cheie.

Relații Bilaterale – prin prioritizarea relațiilor bilaterale cu parteneri strategici și țări importante pentru interesele României, precum și dezvoltarea acordurilor comerciale, parteneriate economice și schimburi culturale cu țările cheie.

Rezolvarea Conflictelor și Menținerea Păcii – sprijinirea eforturilor pentru rezolvarea pașnică a conflictelor în regiunile învecinate și dincolo de ele, dar și participarea la misiuni de menținere a păcii și acordarea de asistență umanitară acolo unde este necesar.

Diplomație Economică – promovarea oportunităților comerciale și investiționale cu țările străine pentru stimularea creșterii economice și atragerea investițiilor străine directe.

Securitate Energetică și Diversificare – dezvoltarea strategiilor de securitate energetică pentru a reduce dependența de un singur furnizor și exploatarea surselor alternative de energie și consolidarea diversificării energetice.

Securitate Cibernetică și Diplomație Digitală – consolidarea capacităților de securitate cibernetică pentru a proteja împotriva amenințărilor cibernetice și implicarea în diplomația digitală pentru avansarea intereselor României pe platformele digitale.

Diplomație pe Problemele de Mediu și Schimbări Climatice – susținem cooperările globale în abordarea schimbărilor climatice și promovarea practicilor durabile, precum și colaborarea cu partenerii internaționali pentru atenuarea provocărilor de mediu.

Promovarea Drepturilor Omului și a Democrației – promovarea drepturilor omului și a democrației ca principii de bază ale politicii externe a României, sprijinirea inițiativelor internaționale pentru construirea democrației și protejarea drepturilor omului.

Managementul Crizelor și Asistența Umanitară – crearea mecanismelor de gestionare a crizelor pentru a răspunde la situații de urgență și dezastre naturale și acordarea de ajutor umanitar, dar și sprijin țărilor aflate în nevoie.

Diplomație Culturală – utilizarea diplomației pentru a construi punți și a îmbunătăți înțelegerea între România și alte națiuni.

Diplomație Publică și Angajament cu Media – utilizarea diplomației publice pentru a comunica eficient valorile și politica României și interacționarea cu media internațională pentru a prezenta o imagine exactă a României.

Monitorizarea și Evaluarea – implementarea mecanismelor pentru monitorizarea eficienței programului de politică externă și evaluarea regulată, precum și adaptarea strategiilor pentru a reflecta dinamica globală în continuă schimbare.