Programul Politic PDU

Sănătate

Educație pentru viitor

Sistemul sanitar este unul dintre cele mai importante, din acest motiv PDU pune mare accent pe dezvoltarea acestuia. Ce putem face pentru a îmbunătăți acest sistem?

În primul rând creștem bugetul alocat pentru a asigura resursele necesare și implementăm un sistem de gestionare eficientă a banilor publici pentru a evita risipa și corupția. Totodată, modernizarea și echiparea unităților medicale cu aparatură de ultimă generație pentru diagnostic și tratament și construirea și extinderea spitalelor, inclusiv în zonele rurale, pentru a asigura accesul la servicii medicale în întreaga țară sunt absolut esențiale. Încă un factor important pentru dezvoltarea sistemului sanitar este încurajarea formării și păstrării specialiștilor în țară prin asigurarea condițiilor de muncă și salariilor adecvate, dar și dezvoltarea programelor de pregătire și perfecționare continuă pentru personalul medical, pentru a menține standardele ridicate de calitate.

Simplificarea procedurilor administrative în sistemul sanitar pentru a reduce birocrația și a eficientiza procesele și implementarea unor măsuri ferme împotriva corupției în sistemul sanitar, pentru a asigura o distribuție corectă și transparentă a resurselor, dezvoltarea unor sisteme informatice pentru evidența pacienților și managementul eficient al datelor medicale, cât și promovarea tehnologiilor digitale în sănătate (telemedicină, aplicații mobile pentru monitorizare medicală etc) pentru a facilita accesul la serviciile medicale și a îmbunătăți comunicarea cu pacienții sunt extrem de importante și necesare.

Prevenția și sănătatea publică este destul de importantă. Ce putem face în acest caz? Propunem implementarea unor programe de prevenție a bolilor și promovarea stilurilor de viață sănătoasă. Totodată, creșterea gradului de conștientizare în rândul populației cu privire la importanța îngrijirii preventive și la identificarea timpurie a bolii este un factor important în ceea ce privește prevenția.

Sigur, un alt punct important este accesibilitatea și asistența medicală pentru grupurile vulnerabile. Aici propunem asigurarea accesului la servicii medicale pentru toți cetățenii, indiferent de venituri sau locație, precum și dezvoltarea unor programe specifice pentru a acorda asistență medicală adecvată grupurilor vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele cu venituri reduse.

Benefice pentru sistemul sanitar din România sunt și parteneriatele și colaborarea internațională. Din acest punct de vedere, propunem stabilirea de parteneriate cu organizații internaționale și state membre ale Uniunii Europene pentru schimb de bune practici și expertiză în domeniul sănătății. Participarea activă în proiecte internaționale de cercetare medicală și dezvoltarea unor programe de schimb de experiență pentru medici și specialiști sunt, de asemenea, extrem de importante.